Centering Pregnancy

In onze praktijk bestaat de standaard verloskundige zorg tijdens de zwangerschap uit twee individuele consulten van 30 minuten waarin de anamnese wordt afgenomen en de echo’s worden gemaakt en hierna uit ongeveer 12 individuele consulten van gemiddeld vijftien minuten. Vaak is het in deze tijd alleen mogelijk de noodzakelijke medische zorg te geven en een paar vragen te beantwoorden. Er is over het algemeen minder tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan. Denk hierbij aan de veranderingen die het ouderschap met zich meebrengen, een gezonde leefstijl, klachten tijdens de zwangerschap of voorbereiding op de bevalling. Bij Centering Pregnancy is hier wel ruimte voor.

Wat houdt Centering Pregnancy in

De eerste twee controles waarin de intake plaatsvindt en de echo’s gemaakt worden, zullen individuele contacten blijven. Voor de daaropvolgende controles (vanaf ongeveer 15 weken zwangerschap) word je, als je kiest voor Centering Pregnancy ingedeeld in een groep met 8 à 12 andere zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Je komt met deze groep 9 keer samen in de zwangerschap en de laatste bijeenkomst is als iedereen is bevallen en dan neem je je baby mee. De eerste vier bijeenkomsten zijn om de vier weken en de volgende vijf zijn om de twee weken. Een bijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats op een vast tijdstip en locatie. Tijdens een bijeenkomst wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met

• voorlichting
• het uitwisselen van kennis en ervaringen;
• het leren van gezondheidsvaardigheden;
• het stimuleren van onderlinge ondersteuning en contact.

Een groep wordt begeleid door een van onze verloskundigen en een kraamverzorgster. Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van contacten Wij merken dat sinds wij deze vorm van zorg bieden, vrouwen zich veel beter voorbereid voelen op de bevalling en de kraamtijd, doordat ze meer kennis hebben, minder stress ervaren en zich zelf sterker voelen. Daarnaast zien dat de vrouwen die de Centering hebben gedaan langer borstvoeding geven en minder vaak depressieve gevoelens hebben na de bevalling. Dit komt ook uit onderzoek naar voren.

Centering pregnancy komt van oorsprong uit Amerika en wordt voor Nederland ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met de Koninjlijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de afdelingen Public Health en Verloskunde van de \universiteit Leiden. Kijk voor meer informatie op: www.centeringhealthcare.nl Hieronder wat uitspraken van onze Centering Pregnancy deelneemsters:

“Met centering pregnancy heb ik enorm veel kennis op gedaan, nieuwe mensen ontmoet en ben ik bovengemiddeld klaar voor de kraamtijd (en daarna). Niet in 15 minuten klaar en buiten staan, maar 2 uur met gelijkgestemden brainstormen, praten en nadenken over onderwerpen rondom zwangerschap, bevalling en daarna. Het is een feest om naar de bijeenkomsten te gaan.”

“Leuk om in een groep te zijn. Ik vond het in het begin wel wennen, maar later erg leuk. Ook om verhalen van anderen te horen.”

“In de groep kan je veel dingen gemakkelijker bespreken omdat je een vertrouwensband met elkaar hebt opgebouwd.”

“Ik hou ervan dat er een vastgesteld programma met planning is.”

“Ik vind het fijn dat je met andere vrouwen gevoelens kunt delen en leert wanneer het wel/niet belangrijk is om te bellen”

“De leuke mensen, ik kan leren van anderen, betrokkenheid bij elkaar, ik kan verhaal kwijt, er wordt naar me geluisterd, ik kan anderen steunen.”

“Tjonge wat vliegt 2 uur toch altijd om!”

 

 

<< terug

Leave a Reply