Op onze beide locaties kun je terecht voor een echo. De zorgverzekeraars vergoeden 2 echo’s standaard in de zwangerschap; de termijnecho rond 11 weken en een screeningsecho bij 20 weken.

Wij bieden je bij de eerste controle rond 8 weken een extra gratis echo aan. Verder maken we echo’s wanneer daar een indicatie voor is bijvoorbeeld bij bloedverlies, bij twijfel over de groei of de ligging van de baby.

 

Wij zijn bewust terughoudend in het uitvoeren van standaard echo’s, we delen daarin de visie van de NVOG, de vereniging van gynaecologen, zij schrijven:

RISICO’S VAN ECHOSCOPISCH ONDERZOEK
Men past echoscopie al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toe. Tot nu toe zijn in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. Een echo kan geen miskraam veroorzaken. Ook bij bloedverlies kan een vaginale echo geen kwaad. Wel zijn een enkele keer effecten als minimale groeivertraging en iets meer linkshandigheid bij het kind gezien, maar echte bewijzen zijn daar niet voor. Een garantie dat onbekende ongewenste effecten nooit zullen optreden, is niet te geven. Daarom is het verstandig om voorzichtig te zijn en echoscopie niet zomaar te gebruiken omdat het ‘zo leuk’ is. Voor de zekerheid raadt men aan alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. Pret-echo’s worden afgeraden. Een risico dat vaak vergeten wordt, is dat een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengt. Aan de ene kant geeft dit u de gelegenheid om u emotioneel voor te bereiden maar aan de andere kant betekent het ook vaak veel zorgen en soms onzekerheid in de rest van de zwangerschap.