Na de eerste intake maken we een nieuwe afspraak rond 10-11 weken zwangerschap. Ook voor deze afspraak plannen we 30 minuten. We kunnen nu een termijn echo maken waarbij we de exacte duur van de zwangerschap vaststellen en de uitgerekende datum bepalen. We bespreken ook uitgebreid de mogelijkheden van prenataal onderzoek. Ook kun je aangeven of je wil starten met Centering Pregnancy.

Naast de termijnecho doen we bij deze controle nog twee onderzoeken namelijk het meten van je bloeddruk en het afnemen van bloed voor onderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat je baby kans heeft ziek te worden, kun je je vaak laten behandelen om zo de baby te beschermen. Net als alle onderzoeken gebeurt ook bloedonderzoek alleen met jouw toestemming.

Het laboratorium onderzoekt je bloed op:

  • Hemoglobinegehalte/ijzergehalte
  • Bloedgroepen ABO
  • Rhesus D
  • Rhesus c
  • Andere antistoffen tegen rode bloedcellen
  • Syfilis (lues)
  • Hepatitis B
  • HIV
  • Op indicatie wordt ook je glucosewaarde bepaald.

Voor meer informatie over het bloedonderzoek zie: www.deverloskundige.nl