Ervaring en kwaliteit

Kwaliteitsregister

Alle verloskundigen van Het Verloskundig Huys staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de KNOV. Een geregistreerde verloskundige in het Kwaliteitsregister Verloskundigen laat zien dat zij actief investeert in (nieuwe) kennis en vaardigheden. Een geregistreerde verloskundige werkt volgens de standaarden en richtlijn van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk in de ruimste zin van het woord. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

Naast dit kwaliteitsregister staan wij allemaal ingeschreven in het echoregister.

 

Opleidingsprakijk

Wij zien het als onze taak onze toekomstige collega’s te bekwamen in ons vak en inzicht te geven in wat er komt kijken bij de organisatie van een stadspraktijk. Daarom is Het Verloskundig Huys een opleidingspraktijk voor studenten van de Verloskunde Academie te Groningen en Maastricht. Maar ook huisartsen in opleiding en arts-assistenten gynaecologie maken in onze praktijk kennis met de eerstelijns geboortezorg. Voor onszelf bovendien ook een mogelijkheid in contact te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten waarin de studenten worden geschoold.

Voor jou als zwangere betekent dit dat je tijdens de zwangerschapscontroles, tijdens de bevalling en bij de kraamvisites een verloskundige in opleiding kunt treffen. Zij werkt echter altijd onder begeleiding van een van de verloskundigen en wordt gecontroleerd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit uiteraard met ons bespreken.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wij vinden het belangrijk dat ons handelen gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Protocollen en richtlijnen dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en daar besteden wij in ons werk dan ook veel tijd en energie aan, onder andere ook door participatie in wetenschappelijk onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de studies waar wij op dit moment aan meedoen of waar wij gegevens voor registrereren.

VeCas

Het VeCas onderzoek (Verloskundig Casusregistratie Systeem) van de Academie Verloskunde Maastricht. De VeCaS studie heeft als doel het verzamelen van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de bevordering van de gezondheidszorg. Hierbij staan gegevens over zwangerschap, geboorte, kraambed en sociaaldemografische kenmerken centraal.

Het betreft een continue automatische en anonieme registratie van gegevens door de verloskundigen en de praktijkassistentes in onze praktijk met behulp van Orfeus. Orfeus is het softwaresysteem dat wij gebruiken voor het zogenaamde digitale cliëntendossier.

Noodzakelijk onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kan op basis van dergelijke registraties uitgevoerd worden. Evaluatie van de zorg kan helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Daarom werkt onze praktijk mee aan deze studie.

Index-studie

Met ingang van september 2012 doen we samen met de andere praktijken van Het Verloskundigen Plein mee met de Index-studie.
Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats van bij 42 weken.
zie ook studies-obsgyn.nl
Indien je ten tijde van je uitgerekende datum nog niet bent bevallen krijg je op het spreekuur meer informatie over de Index-studie.

Pride Study

De PRIDE Study is een groot langlopend onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Department for Health Evidence het Radboudumc in Nijmegen. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de oorzaken van verschillende aandoeningen en ziekten die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan.
Er zijn twee doelen vastgesteld voor de PRIDE Study:
1. Het onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de gezondheid van de (zwangere) vrouw en haar (ongeboren) kind.
2. Het evalueren van aspecten van de preconceptionele, prenatale en perinatale zorg in Nederland.
Gegevensverzameling
• De gegevensverzameling in de PRIDE Study verloopt voornamelijk met behulp van digitale vragenlijsten die via een website ingevuld kunnen worden.
• Naast de vragenlijsten wordt ook nog op andere manieren informatie verzameld via de Perinatale Registratie Nederland, indien daar toestemming voor gegeven is.
• Ook zal aan een kleinere groep vrouwen gevraagd worden om een of meerdere buisjes bloed af te staan. In dit bloed zal gekeken worden naar kleine variaties in het erfelijk materiaal en zullen stoffen gemeten worden die van invloed kunnen zijn op de gezondheid.
Zie ook pridestudy.nl

Registratie van gegevens voor onderzoek

Wij zullen je in de zwangerschap toestemming vragen voor het registreren van je gegevens. Deze registratie is ten behoeve van de kwaliteit van de zorg.

  • Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en 20 weken echo gegevens vastleggen om de kwaliteit van de screening te verbeteren. Het systeem voldoet aan strenge privacyeisen. Peridos ontvangt alleen de gegevens over de keuzes die je gemaakt hebt met betrekking tot screening. Voor meer informatie: peridos.nl
  • Praeventis: hieraan geven wij relevante gegevens door voor de neonatale hielprik screening, de gehoortest en het rijksvaccinatieprogramma. Voor meer informatie:zorggegevens.nl
  • Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN):Zorg verleend aan jou of je kind wordt geregistreerd door de Stichting Perinatale Registratie Nederland. In deze registratie worden belangrijke medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte verzameld. Voor meer informatie: perinatreg.nl/
  • Nadat onze zorg voor jou en je kind is beëindigd nemen andere instanties de zorg over en daarvoor is het nodig dat we gegevens kunnen en mogen doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, de Jeugdgezondheidszorg en het RIVM.

 

<< terug

Leave a Reply