Geduld

De bevalling van je eerste kind kost tijd. De baarmoedermond en de bekkenbodem moeten voor het eerst oprekken en dat gaat niet zomaar. Het merendeel van de vrouwen dat voor het eerst een kind krijgt, is daar van het begin tot het eind een etmaal mee bezig. Dat wil niet zeggen dat je een etmaal lang heftige weeën hebt, ook het rijp en soepel worden van de baarmoedermond en het krijgen van de eerste cm’s ontsluiting kost tijd en dat veroorzaakt vaak harde buiken en lichte weeën, het begin van de bevalling. Vanaf ongeveer 4-5 cm ontsluiting als de weeën sterker worden duurt het gemiddeld een uur per cm tot je 10 cm hebt en dus volledige ontsluiting. (Soms gaat het sneller en soms kost het meer tijd) Als je volledige ontsluiting hebt krijg je meestal zelf het gevoel om je lichaam te volgen bij het naar buiten persen van de baby. Dit kan in elke houding, verticaal; bijvoorbeeld op de kruk, of in bad, op je handen en knieën, op je zij of rug in bed, wat jij het prettigst vindt.

Omgaan met pijn

Hoe kun je omgaan met pijn bij de bevalling. Een gemotiveerde positieve houding ten opzichte van de pijn helpt. Het geeft je de kracht om angst en onzekerheid om te zetten in gevoelens van uitdaging en nieuwsgierigheid. Op een bepaald moment krijg je zelfs ‘zin’ in de bevalling, je gaat ervoor.
De bevalling wordt zo een uitdaging om je kind zo veilig mogelijk op de wereld te zetten. Pijn is een hulpmiddel bij de bevalling. De pijn draagt namelijk bij aan de veiligheid van de bevalling. De pijn zet het lichaam aan tot het aanmaken van de stof endorfine. Dit hormoon zorgt ervoor dat de invloed van stresshormonen afneemt. Hierdoor wordt de baarmoeder ontvankelijker voor het weeënhormoon oxytocine. Daardoor nemen de weeën steeds meer in kracht toe. Dat proces gaat door totdat het kind geboren is. Zo is pijn eigenlijk de schakel om de weeën steeds sterker te maken en daardoor de bevalling normaal en veilig te houden. Tijdens de bevalling stromen de oxytocine en endorfines via de placenta naar je baby. De eerste uren na de bevalling hebben deze hormonen, zowel bij de moeder als bij het kind, een grote rol als hechtingshormonen. Nóóit meer zijn er zowel bij moeder als de baby zoveel hechtingshormonen actief.

Pijnstilling

Het gebruik van pijnstilling is een optie. Iedere vrouw heeft een andere pijngrens. Bij sommige bevallingen kan de pijn als te zwaar of ondraaglijk worden ervaren. In zulke gevallen is effectieve medicamenteuze pijnbehandeling nodig. Je bepaalt zelf wanneer dit moment is aangebroken. Wij kennen de belangrijke functie van de pijn en zullen je daarom tijdens de weeën zo goed mogelijk helpen om met de baringspijn om te gaan. Als de pijn echter gaat tegenwerken is pijnbestrijding de beste optie. In Zwolle is het 24 uur per dag mogelijk om die pijnstilling te krijgen in het ziekenhuis, na doorverwijzing en in overleg met de dienstdoende gynaecoloog en eventueel de anesthesist. Tijdens de zwangerschap, bespreken we met je wat de verschillende vormen van medicamenteuze pijnbehandeling zijn.

Je kunt deze informatie hier nalezen. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn voordat je gaat bevallen.

Veiligheid

De veiligste bevalling is een bevalling waarbij zo min mogelijk ingegrepen hoeft te worden. Want elke ingreep, of het nu een infuus, een vacuümverlossing of pijnstilling is, brengt zowel voor de moeder als het kind een extra risico met zich mee.

Het is belangrijk dat je tijdens de bevalling krachtige weeën hebt. Hoe sterker de weeën, hoe sneller de bevalling en hoe groter de kans op een vlotte bevalling zonder complicaties. Dan gaat de baarmoedermond tijdens de ontsluiting vlot open en zijn de persweeën krachtig genoeg om de baby op eigen kracht naar buiten te persen. Een bevalling is dus het veiligst wanneer je hele sterke weeën hebt en er niet of nauwelijks ingegrepen hoeft te worden om het kind te laten komen. De kunst van ons vak is om ervoor te zorgen dat bij iedere bevalling de barende vrouw op haar intuïtie gaat vertrouwen en haar lichaam de vrije loop laat gaan. Dán is de baarmoeder in staat om goed samen te trekken, waardoor de baarmoedermond zich vlot kan openen. Wij zijn er tijdens de bevalling volledig op gericht om je tijdens dit proces te helpen en tot steun te zijn.

Het is in Nederland veilig om thuis te bevallen. Wij zijn ervoor opgeleid om op tijd te signaleren wanneer er complicaties optreden, een aantal dingen kunnen we thuis oplossen en in andere situaties is het beter om naar het ziekenhuis te gaan. We hebben een prettige samenwerking met de gynaecologen en het personeel op de verloskamers waardoor een overdracht goed te regelen is, het ziekenhuis is makkelijk bereikbaar en als er wat meer haast is is de ambulance ook snel ter plekke. Het is uit onderzoek gebleken dat er bij een thuisbevalling minder vaak onnodige medische handelingen plaats vinden wat de kans op complicaties vermindert. Dit komt met name omdat vrouwen zich in hun eigen vertrouwde omgeving het best kunnen ontspannen.

 Praktisch

Als de bevalling is begonnen bel je met de dienstdoende verloskundige, we komen altijd eerst bij je thuis kijken om te zien hoe het met jou en de baby gaat, hoe ver de bevalling is gevorderd en we bespreken dan samen met jou waar je behoefte aan hebt, of we bij je blijven of je nog even met rust laten. Uiteraard bepaal je tijdens de bevalling zelf waar je wilt bevallen, thuis of poliklinisch in het ziekenhuis. We bespreken beide opties uitgebreid tijdens de zwangerschap.

Bij een thuisbevalling bellen we op tijd de kraamverzorgster voor extra ondersteuning en blijven we bij je tot een paar uur na de geboorte van het kind. Het voordeel van thuis bevallen is dat je je meestal beter kan ontspannen in je eigen vertrouwde omgeving wat het goed doorzetten van de weeën bevordert. Het verstoren van dat proces door in de auto te gaan en in een vreemde omgeving terecht te komen kan ervoor zorgen dat de kracht van de weeën afneemt. Je kan gebruik maken van je hele huis en wij zijn bij je te gast. Ook na de bevalling hoeven jij en de baby niet meteen weer in de auto voor de rit naar huis, je kan lekker in je eigen bed (blijven) liggen.

Kies je voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis dan gaan wij op het moment dat de bevalling goed vordert en jij het een goed moment vindt met je mee en begeleiden je verder bij de bevalling in het ziekenhuis. Hier zijn kosten aan verbonden, informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de eigen bijdrage. Een paar uur na de bevalling ga je weer naar huis.

Als er zich tijdens de zwangerschap of de bevalling een mogelijk risico voordoet kan het zijn dat we je adviseren naar het ziekenhuis te gaan om daar de bevalling verder af te maken. We zullen je in dat geval alle informatie geven zodat je zelf kan beslissen. Bij een overdracht van onze zorg aan die van de klinisch verloskundige of arts-assistent (gynaecoloog in opleiding) zorgen we voor een mondelinge en zorgvuldige overdracht. Vaak blijven we dan alsnog bij je ter ondersteuning.  De verzekering vergoedt dan de ziekenhuisbevalling.

Wij hebben een goede samenwerking met de Zwolse gynaecologen. Is er tijdens de bevalling een reden om naar het ziekenhuis te gaan dan gaan wij altijd met je mee. We brengen je naar de verloskamer en zullen de zorg voor jou persoonlijk overdragen. We gaan pas weg als we zeker weten dat je in goede handen bent.