Verloskundige zorg wordt  vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Nota’s voor geleverde zorg worden door ons rechtstreeks ingediend bij je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar zorgt voor de vergoeding. Je hoeft zelf niets te doen. De kosten voor verloskundige zorg vallen niet onder het verplichte eigen risico. Toch zijn daar een aantal uitzonderingen op. Hieronder zetten we dit op een rijtje. In de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekering staat wat jouw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Dat kan per verzekeraar verschillen. Vraag bij je eigen zorgverzekeraar na wat voor jou vergoed wordt en wat je zelf zal moeten betalen.

WELKE KOSTEN VALLEN NIET ONDER HET EIGEN RISICO?

Niet onder het eigen risico vallen de kosten van de volgende behandelingen:
 • Verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
 • Kraamzorg (je betaalt wel een eigen bijdrage) ;
 • Echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
 • Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap;
 • Medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
 • Medisch noodzakelijke keizersnede
 • Gebruik van de verloskamer;
 • Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis;
 • 20-wekenecho;
 • Curettage na een miskraam.

WELKE KOSTEN VALLEN WEL ONDER HET EIGEN RISICO?

Wel onder het eigen risico vallen de kosten van de volgende behandelingen:
 • Bloedonderzoek;
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen;
 • Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog);
 • Gynaecologische hulp;
 • Vruchtwaterpunctie en vlokkentest;
 • Geneesmiddelen;
 • Hulp bij zwanger worden;
 • Vrijwillige curettage (abortus);
 • IVF-, KI-, ICSI- of IUI-behandelingen.
Voor de prenatale screening op down-, edwards-, en patau-syndroom, (combinatietest of NIPT) geldt een eigen bijdrage, dit wordt vanuit sommige aanvullende verzekeringen wel vergoed, vraag het na bij je eigen zorgverzekeraar.

WELKE KOSTEN KUN JE AANVULLEND VERZEKEREN?

Om de volgende kosten vergoed te krijgen kun je een aanvullende verzekering afsluiten:
 • Eigen bijdrage voor kraamzorg (€ 4,50 per uur voor kraamzorg aan huis);
 • Eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis (€ 18,00 per dag);
 • Eigen bijdrage voor poliklinische bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak); (ongeveer 360,-, dit verschilt per ziekenhuis)
 • Zwangerschapscursussen;
 • Verlengde kraamzorg;
 • Kraampakket;
 • Lactatiekundige hulp;
 • Bekkenfysiotherapie.
Niet verzekerde cliënten ontvangen zelf een rekening. De betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de KNOV zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht per 01-01-1998 onder nr. 102188. De volledige voorwaarden kun je inzien bij de assistenten.